Gas prices plummet to $1.82 a gallon in Bradenton-Sarasota

January 25, 2016 04:53 PM