Courtesy of FL 511
Courtesy of FL 511

Police activity blocks northbound lane of I-75 in Sarasota

November 21, 2017 10:33 AM