Two men rob Roadway Inn on Tamiami Trail

September 28, 2013 12:03 PM