Parade magic rekindles past for DeSoto queens

April 23, 2009 12:00 AM